Mammoet

Voor de firma Mammoet heeft Bijlsma onlangs een 50T hulplier geleverd voor het hijsen van lasten, waarbij zwaarte punt correctie benodigd is.
De hulplier wordt bijvoorbeeld gebruikt voor hijsacties waarbij het te hijsen object niet direct met één telekraan in evenwicht opgetild kan worden.

Vaak is voor een dergelijke hijsactie een tweede kraan nodig, waarbij de last halverwege wordt ‘overgepakt’.
Met het toepassen van de hulplier is dit laatste niet meer nodig.
De hulplier wordt in de haak van de telekraan gehangen en vervangt hiermee één stuks staalkabel/tweesprong.
Doordat de inbouwlengte van de lier variabel is, kan het zwaartepunt van de last altijd recht onder het onderblok van de telekraan geplaatst worden.

Op deze manier hangt de last altijd in evenwicht en kan zo meer gecontroleerd en daarmee veiliger gehandeld worden.
Het traject van ontwikkeling en uiteindelijke uitvoering van de hulplier is in nauwe samenwerking met Mammoet doorlopen.

Er speelt altijd wat bij ons

Teo Wim Koopmans
""

Teo Wim Koopmans

Projectleider

0513 48 11 22

Liever persoonlijk contact?

Contact
Ook interessant om te lezen: Producten