‘Zware jongen’ geplaatst bij frima IJsselmeer beton Lemmer

Onlangs heeft Bijlsma een portaalkraan geleverd aan de firma IJsselmeer Beton in Lemmer. De portaalkraan heeft een overspanning van 40 meter en is voorzien van 2 katten die elk 20 ton kunnen hijsen. Omdat de kraan relatief groot qua omvang is, worden dergelijke kranen bij Bijlsma altijd voorzien van een aantal opties die onder andere de veiligheid ten goede komen. De kraan is voorzien van een aantal functionaliteiten waaronder:

√ De kraan is voorzien van volledige PCL besturingen binnen het netwerk van Profinet. Profinet is een industrieel ethernet waarbinnen de PLC’s van de kraan met elkaar communiceren. Doordat deze draadloze communicatie wordt toegepast scheelt dat veel bekabeling op de kraan. Door gebruik te maken van een geïntegreerd diagnosemodel, fail safe communicatie en wireless IWLAN communicatie wordt de toegankelijkheid en de veiligheid gewaarborgd.

√ Een portaalkraan als deze mag bij een gemiddelde windkracht van 13.3m/s nog werkzaam zijn. Als de windkracht te hoog wordt signaleert de windkrachtmeter dit en stelt de kraan, na het afgeven van een signaal, buiten werking waarna de eigenaar een sms bericht ontvangt.

√ De kraan is voorzien van vollast/deellast functionaliteit. Dit wil zeggen dat de kraan bij vollast andere hijssnelheden heeft dan bij deellast. Op deze wijze kan er bij lichte producten sneller en efficiënter gewerkt worden.

√ De kraan maakt bij het kraan rijden gebruik van 3D objectdetectie. Dit is een extra beveiliging om te voorkomen dan de kraan een botsing veroorzaak met andere voorwerpen.

√ Door gebruik te maken van remote acces kan de kraan gemonitord worden. Door het uitlezen van een heel aantal parameters kunnen verstoringen snel opgelost en geanalyseerd worden en het onderhoud kan nauwkeuriger ingepland worden. Dit komt omdat er bekent is hoeveel bewegingen er worden gemaakt door cruciale onderdelen. Met behulp van slijtagemodellen kan gedeeltelijk correctief onderhoud voorkomen worden.

√ Duurzaamheid is binnen Bijlsma een groot goed dus wordt er steeds vaker gewerkt met regeneratieve frequentieregelaars. Deze wekken stroom op tijdens het remmen van de kraan en geven dat terug aan het net. De kraan krijgt hierdoor dus een hoger energielabel. Tevens zijn hierdoor geen extra remweerstanden nodig en dat scheelt in de onderhoudskosten.

√ Omdat de producten die met de kraan worden gehesen vaak opgestapeld zijn, is detoegankelijkheid voor het in- en uithaken van de last niet eenvoudig en risicovol. Daarom is de kraan voorzien van een manbak die meeloopt met de haken. Vanuit die manbak kan de operator het in- en uithaken veilig bewerkstelligen.

De tijd staat niet stil en dus de ontwikkelingen van bruikbare technieken ook niet. Bijlsma houdt dit nauwlettend in de gaten, ontwikkeld zelf en past waar kan, deze technieken toe. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Onze medewerkers adviseren de meest uiteenlopende vraagstukken

Bouw op Bijlsma
Neem contact op
Bel mij terug