SWP Wat betekend dit voor mij?

De beste klantervaring

Veiligheid voorop

EKH gecertificeerd

Duurzaam Innoveren

Wat is SWP? (Safe Working Period)

Dat is een interessante vraag, alle takels in Europa zouden volgens de wet ontworpen en geproduceerd moeten worden onder de EG-Machinerichtlijn, hierin staat o.a. dat men verplicht is om bijzondere gevaren bij het gebruik van machines te elimineren. Één van de veiligheidsaspecten die daarbij niet over het hoofd mag worden gezien is de levensduur van een kraan of takel. Denk hierbij aan metaalmoeheid en haarscheurtjes in bijv. draaiende delen zoals (tand)wielen. Bij het ontwerp van takels wordt een bruikbare levensduur van 10 jaar in acht genomen. Takels zijn hierbij ingedeeld in gebruiksklassen, dit wordt gedaan middels een FEM aanduiding.

De FEM 9.755 is een norm die beschrijft welke maatregelen er genomen moeten zijn in het ontwerp om met een motorisch aangedreven hijswerktuig de beoogde levensduur te bereiken. Oftewel: Als een takel wordt gebruikt op de manier zoals de fabrikant dit voor ogen had bij het ontwerp zou de takel een levensduur van 10 jaar moeten hebben. Een takel verbruikt bij elke hijsbeweging een deel van zijn levensduur, ook wel Safe Working Period (SWP) genoemd. Als de levensduur verstreken is, is een volledige revisie conform fabrikantenspecificaties nodig om een verdere veilige inzet te waarborgen.

In de praktijk zal een takel vaak anders worden gebruikt dan de FEM-groep omschrijft. Zo kan een takel meer of minder hijsbewegingen maken dan geraamd, of is de gemiddelde last hoger of lager dan verwacht. Denk hierbij aanwijzingen in de ploegendiensten of verandering in product of proces. Om die reden is het van belang regelmatig aan hand van de praktijk te toetsen hoe het met de restlevensduur van de takel gesteld is. Misschien is de takel ‘licht’ gebruikt en kan een revisie worden uitgesteld. Of is een takel juist ‘zwaar’ ingezet en is de levensduur bijvoorbeeld al na 7 jaar verbruikt.

Wat betekent dit voor u?

De eigenaar is wettelijk de verantwoordelijke voor het juist registreren en documenteren van deze gegevens. Op de website www.ekh.nl/wet-en-regelgeving/bedrijfsaansprakelijkheid vindt u onder het kopje ‘Werkgever moet maatregelen nemen’ de link van een handige tool om de SWP van uw takels te berekenen. Deze berekeningen kunnen wij ook voor u verzorgen.

Het komende jaar gaan onze keurmeesters u tijdens de keuring informeren over de restlevensduur en de eventueel noodzakelijke revisie. Onze keurmeesters zullen bij kranen ouder dan 9 jaar op het keuringsrapport vermelden dat een rest levensduurberekening uitgevoerd dient te worden. In 2017 dienen deze berekeningen daadwerkelijk uitgevoerd te worden, zodat onze keurmeester kan beoordelen of een General Overhaul (volledige revisie) of vervanging daadwerkelijk nodig is.

Onze medewerkers helpen u graag. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer : 0513 – 481122 en vragen naar de mogelijkheden.

Direct contact met onze specialisten

Overige diensten

Onze medewerkers adviseren de meest uiteenlopende vraagstukken

Bouw op Bijlsma
Neem contact op
Bel mij terug